Všeobecné podmínky

Bezpečnost

Outdoorové aktivity probíhají v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu. To klade na účastníky jisté nároky, jako třeba: psychické i fyzické zdraví, alespoň průměrná kondice, nebo základní plavecké dovednosti, či netrpění závratěmi. Veškerá zdravotní omezení účastníků musí být průvodci sdělena předem. Před každou aktivitou proběhne teoretická i praktická instruktáž. Během aktivit jedná účastník dle pokynů guida. Klient pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek bude z aktivity vyloučen bez nároku na náhradu nebo vrácení ceny. Doporučujeme sjednat si vhodné cestovní pojištění zahrnující outdoorové sporty. Doporučujeme: www.alpenverein.cz

Změny v programu

Organizátor aktivity si vyhrazuje právo ji pozměnit, přesunout nebo zrušit např. z důvodů spojených s počasím, lokálních omezení, nebo jiných bezpečnostních rizik. V takových případech bude klientům nabídnuta náhradní aktivita s vyrovnáním přeplatku/nedoplatku. Nebo bude po dohodě vrácena cena v plné výši.

Platební podmínky

Cenu služeb je možné platit jak v Eurech, tak v Českých Korunách. Ceny se přepočítávají dle aktuálního kurzu ČNB - www.cnb.cz k dohodnutému dni. Platit je možné v hotovosti, nebo převodem z účtu předem. Platební karty nepřijímáme.

Záloha a storno podmínky

Po objednávce a dohodnutí detailů služeb bude klient vyzván k zaplacení částky nejméně 20 % z celkové ceny objednaných služeb. Zbytek do plné ceny je k zaplacení před započetím objednané aktivity. V případě stornování objednávky více jak 2 týdny před jejím termínem bude klientovi navrácena cena v plné výši. Při stornu v rozmezí 2 týdnů a 2 dnů před aktivitou si účtujeme storno poplatek ve výši 10 % z celkové ceny objednávky a při stornování méně jak 2 dny účtujeme poplatek 20 %.